Home » Dosen Tetap

Dosen Tetap


https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_prodi

 

KARYA DOSEN

 

Dr. Linda Firdawaty, M.Ag.

Yufi Wiyos Rini Masykurah, M.Ag.

Marwin, M.H.

Fathul Muin, M.H.I.

Dr. Ahmad Fauzan, M.H.I.

Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

Erik Rahman Gumiri, M.H.

Dani Amran Hakim, M.H.

Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

Hasanuddin Muhammad, M.H.

Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M.H.

Dr. Edi Susilo

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

Sucipto, M.Ag.

Eti Karini, M.H.

Ahmad Sukandi, M.H.I.

Muhammad Irfan, M.Sy.

Dharmayani, M.H.I.

Syekh Syarif Hadaiyatullah, M.H.I.

 

Miswanto, M.H.

Uswatun Hasanah, M.Pd.

Kartika S., M.Pd.

Idrus al Ghifari, M.H.

Sisca Novalia, M.H.

Rizki Silvia Putri, M.H.